HIIUMAA VALLA NOORTEVOLIKOGU

Hiiumaa valla noortevolikogu põhimäärus võeti vastu 21.juuni 2018

Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huvisid vallas, rääkida kaasa valla noorsootöö korralduslikes küsimustes, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori vallaelu korraldamist puudutavatesse otsustusprotsessidesse.

Hiiumaa noortevolikogu I koosseis:

Getlin Juhe, Pühalepa osavald

Karl-Markus Kivioja, Käina osavald

Jaan-Martin Ugam, Emmaste osavald

Kenert Kraavik, Kärdla osavald

Richard Pertel, Kõrgessaare osavald

Mattias Malk, Kärdla osavald

Johanna Aaslepp, Kärdla osavald

Georg Rüütel, Käina osavald

Maitis Roosimaa, Kärdla osavald

Viktoria Lohk, Kärdla osavald

Triin Helimets, Kärdla osavald

 

Hiiumaa valla noortevolikogu uus koosseis valitakse aasta 2020 septembrikuu viimasel nädalal.

Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26 aastane noor, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Hiiumaa vald või kui isik on õpilane Hiiumaa valla põhikoolis, huvikoolis või Hiiumaa Gümnaasiumis.

Noortevolikokku pääseb igast piirkonnast enim hääli saanud kandidaat ning ülevallalise paremusjärjestuse alusel täidetakse ülejäänud noortevolikogu kohad.

Noortevolikogu liige valitakse kaheks aastaks.