KOHAD ON TÄIS! ALGAS REGISTREERIMINE ÕPILASMALEVASSE

Kärdla noortemaja, kärdla uudised, Kõrgessaare noortemaja, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Nõustamisteenistus, Projektid, Teated, Teenused
featured image

Hiiumaa õpilasmalev toimub 25. juunist- 01. juulini. Registreerimine kestab kuni 01. juunini 2019. Hilisemaid avaldusi vastu ei võeta!

NB! Malevas osalemiseks peab noorel olemas olema kasutuskõlblik jalgratas ning kiiver, sest tööle ning majutuskohta sõidetakse jalgratastega.
K

Kes on malevlane?

Malevasse ootame 13-17 aastaseid aktiivseid ja teotahtelisi noori, kes on valmis tegema tööd ning soovivad osa oma suvest veeta uute inimestega saades uusi kogemusi. Malevlane on aktiivse ellusuhtumisega, töökas, lõbus, abivalmis ja initsiatiivikas. Sel aastal võtame malevasse kuni 20 noort.
T

Tööle saamine

Veendu, et malev on Sinu jaoks parim suve veetmise viis ning Sinust tõotab tulla töökas ja lõbus malevlane. Enne malevasse registreerumist mõtle hoolikalt läbi, et oled kogu maleva toimumise vältel vaba ja saad kõikidest oma rühma tegevustest osa võtta. Töömalevasse registreerimiseks saada allkirjastatud avaldus (LAE ALLA BLANKETT) ja lühike motivatsioonikiri e-posti aadressile vivian.tulp@hiiumaa.ee. Motivatsioonikirjas vasta küsimustele: Miks just mina peaksin malevasse saama? Mida ootan malevalt? Millised on minu varasemad töökogemused? Mis mind motiveerib tööd tegema?
Kui registreerimine on lõppenud (01.juuni), võtab sinuga ühendust rühmajuht ning lepib kokku töövestluse aja. Töövestlusele kutsume Sind seetõttu, et saaksime üksteisega tuttavaks, kuulata Sinu ootusi maleva suhtes ja jagada enda omi. Varu vestluseks 10-15 minutit, võta kaasa hea tuju!  Kui kõik soovijad on töövestlusel käinud, alustame rühma komplekteerimisega. Teate, kas oled saanud malevasse saadame Sulle meili peale. Ole kindel, et registreerimisvormil esitatud andmed on korrektsed.

Tööaeg

Maleva-aja sisse kuuluvad nii töö tegemine kui ka ühistegevused. Malevarühm töötab 6 tundi päevas viiel päeval. Malev kestab ühe nädala 25. juunist- 01. juulini. Malev on ööbimisega. Enne malevasse registreerumist veendu, et oled kogu maleva toimumise vältel vaba ja saad kõikidest oma rühma tegevustest osa võtta.
T

Töö ja töötasu

Malevas tehtavad tööd on väga erinevad ja varieeruvad vastavalt töökohale. Mõtle sellele, kas oled valmis 6 tundi päevas tegema usinalt tööd. Malevarühma tulles võtad endale kohustuse Sulle antud töö korrektselt täita. Tehtud töö eest tasutakse Sulle töötasu vastavalt töökohale vähemalt miinimum tunnipalga ulatuses (3,21€/h).
Ü

Ühistegevused

Peale 6 tunnist tööpäeva on malevarühma aeg sisustatud põnevate ühistegevustega, võimalusel toimuvad ka erinevad väljasõidud. Ühistegevusi korraldavad Sinu maleva rühmajuhid. Ole aktiivne kaasa rääkima, mida teha soovid. Rühmajuhtidel on kindlasti hea meel, kui initsiatiivi näitad. Seeläbi aitad kaasa kogu rühma vahvale malevasuvele.
Lisainformatsiooni saab küsida telefonil 53032941 või e-postilt vivian.tulp@hiiumaa.ee

KOLM KOV KOOSTÖÖGRUPPI ALUSTASID NOORTE KAASAMISEKS DIGILAHENDUSE LOOMIST

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Projektid, Teated
featured image

Hiiumaa koostöögrupp, kuhu kuuluvad Emmaste osavald, Käina osavald, Pühalepa osavald, Kõrgessaare osavald ja Kärdla osavald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärgiks on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Reedel, 8.veebruaril kohtusid Saaremaal kolme piirkonna koostöögruppide esindajad. Hiiumaa, Harjumaa ning Saare- ja Muhumaa noorsootöötajad alustasid ühiselt noorsootöös innovaatilise mudeli arendamist, panid paika ühise tegevuskava käesolevaks aastaks.

Loodavas digilahenduses on kogu info koondatud piirkonna põhiselt ühisesse veebikeskkonda. Info on noortele lihtsasti kättesaadav ehk ühe kliki kaugusel ning aktraktiivne. Fookus on eelkõige sündmuste ja ürituste kuvamisel, mis on vastavuses noorte vajaduste ja huvidega.

Loodav veebikeskkond on rakendatav, kui info on pidevalt uuenev ehk igas piirkonnas koolitatakse välja noorsootöötaja, kes vastutab info sisestamise eest. Samuti on igas piirkonnas noorteportaali haldajad ehk noored, kes saavad vastava koolituse ning võimaluse teha huvipakkuvat tööd tuleviku ametis. Lisaks kodulehele, luuakse veebikeskkonna baasil ka noorte infoäpp ning chatbot.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

  

Seminar “Kas on vahet, mida me räägime ja teeme”

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Teated

Seminar „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“
25. jaanuar 2019 Kassari puhkekeskuses

MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös Hiiumaa Noorsootöö Keskuse, Kärdla Politseijaoskonna, Lääne-Eesti Rajaleidja  ja Hiiumaa vallavalitsusega on läbi viimas projekti „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“ vol 3.

Selle raames korraldatakse seminar lapsevanematele, õpetajatele ja noortega töötavatele spetsialistidele, mis sisaldab programmi “Vaikuseminutid” tutvustust, ettekandeid nutisõltuvusest ja vaimsest tervisest. Räägitakse lahti mis on vaimne tervis, kuidas märgata ja aidata hädas olevat last/noort, miks on oluline kaasata perekonda ning mida saab õpetaja, noorsootöötaja või lapsevanem teha probleemide korral.

 

Päevakava

8.30 Registreerimine, hommikukohv

9.00 Sissejuhatus teemasse, avasõnad.

Reili Rand (Hiiumaa valla vallavanem)

Tõnu Poopuu (MTÜ Lastekaitse Liit)

Triin Helimets (Hiiumaa valla noortevolikogu esimees)

9.30 Mis on vaimne tervis? Tiina Kütt (Lääne-Eesti Rajaleidja keskuse juht)

10.45 Kohvipaus

11.00 Perekond on parim ravim. Kairit Kivimäe (Perekeskus SINA ja MINA)

12.30 Lõuna

13.30 Vaikuseminutid. Malle Rajangu (MTÜ Vaikuseminutid)

15.00 Kohvipaus

15.15 Nutiseadmete kasutus. Kalev Pihl

16.15 Kokkuvõtted

16.30 Päeva lõpp

Päeva juhib koolitaja ja religiooniantropoloog Jaanus Kangur.

Seminarikorraldus, lõuna ja kohvipausid on osalejatele tasuta.

Projektimeeskonnal on õigus teha päevakavas muudatusi. Lisainfo Merrild Lebin tel. 5291 719

Registreerimine on lõppenud!

SEMINARI KORRALDAB:

 

Partneriteks on: Lääne-Eesti Rajaleidja keskus, Kärdla Politseijaoskond ja Hiiumaa vald

Hiiumaa noorte nõustamiskabineti vastuvõtud detsembris 2018

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Teated

Esmaspäeviti kell 16.00 – 18.00 (Kärdlas)

Vastuvõtud toimuvad Hiiumaa Haigla Polikliiniku Naistekabinetis (vt asukohta siit).

Võimalusel palume eelnevalt registreerida noortekabinet@hiiuvald.ee (NB! Uus kontakt!)

 

3. detsember RIINA TAMM (noortenõustaja – ämmaemand)

10.detsember ENA VOLMER (noortenõustaja – naistearst)

17.detsember SIIRI RÜÜTELMAA (noortenõustaja – ämmaemand)

Pöörduda saavad nii neiud kui noormehed vanuses kuni 24 eluaastat. Tulla võib üksi või koos kaaslasega. Teenused on TASUTA.

 

Mida noortekabinetis tehakse?

1) Nõustamine tervise ja suhete teemal (nt murdeealise suhted eakaaslaste ja vanematega, enda keha eest hoolitsemine, toimetulek vistrikutega, menstruatsiooniga seotud küsimused, seksuaalvahekord, kaitse soovimatu raseduse ja suguhaiguste eest, abi seksuaalvägivalla korral)

2) Meditsiinilised läbivaatused koos vajalike analüüside ja nõustamisega (nt suguteede põletike tuvastamine ja ravi, suguhaiguste testimine ja ravi, sobivate rasestumsivastaste vahendite valik ja retseptide kirjutamine, raseduse kindlaks määramine)

3) Infovoldikud ja kirjandust seksuaaltervise ja – suhete teemadel, tasuta kondoomid

Vastavalt eelnevale kokkuleppele viivad noortenõustajad läbi ka vestlusringe noortele nii keskuses kohapeal kui koolides.

NOORSOOTÖÖ KOORDINAATORI KONKURSS

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Teated
featured image

Noorsootöö koordinaatori konkurss

Hiiumaa Noorsootöö Keskus otsib nõustamisteenistusse noorsootöö koordinaatorit. Hiiumaa Noorsootöö Keskus korraldab Kärdla ja Kõrgessaare osavalla noorsootööd ning tema eesmärgiks on arendada ning toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist.

Ametikoha eesmärk on koordineerida oma piirkonnas noorsootööd, koondada ja vahendada noorteinfot, algatada ja viia ellu maakondlikke noorteprojekte ja uuringuid.

Töö kirjeldus

– Noorteinfotöö korraldamine oma piirkonnas ja Hiiumaa noorsootöötajate koostöövõrgustiku koordineerimine;

– Hiiumaa Noosootöö Keskuse metoodilise raamatukogu, kodulehekülje ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine;

– Keskuse töö korraldamiseks taodelda lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest, sh vabatahtliku teenistuse koordineerimine Hiiumaal;

– Hiiumaa valla noortevolikogu mentorlus;

– Arendada oma piirkonna noorsootööd Hiiumaa Noorsootöö Keskuse meeskonnaga;

– Osaleda laste- ja noortelaagrite ning malevate korraldamises;

– Noortega suhtlemine ning neile isiklikuks ja sotsiaalseks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine;

– Osalemine Hiiumaa Noorsootöö Keskuse arengukava ja tegevuskava koostamisel;

Ootused kandidaadile:

– vähemalt keskharidus ja töökogemus noorsootöö valdkonnas; kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal;

– valmisolekut töötamiseks õhtustel aegadel (kuni kell 20.00), vahel ka nädalavahetustel;

– loov mõtlemine ning tegutsemine;

– vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;

– noorsootöö- ja lastekaitse seaduse tundmine;

– väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning hea pingetaluvus;

– arvutioskus: Windows-keskkond, oskus töötada internetis;

Kasuks tuleb:

– varasem töökogemus noortega;
– projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
– autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus;

– järgmised isikuomadused- kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, paindlikkus, tasakaalukus, ausus ja usaldusväärsus, täpsus, lojaalsus.

Asutus pakub:

– erialaseid täiendkoolitusi vastavalt asutuse võimalustele;
– sõbralikku ja toetavat meeskonda arenevas organisatsioonis;
– võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
– 35 päeva puhkust aastas;

Tööle asumine: nii pea kui võimalik
Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Uus tn 4/5, Kärdla, Hiiumaa

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile merle.salusoo@hiiumaa.ee hiljemalt 16.detsembriks 2018.a.

Lisainfo:

Merle Salusoo

merle.salusoo@hiiumaa.ee

51987211

Prantslane eestlaste seas, episood 1

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Teated

Le Mans-Hiiumaa : 3000 km, A Frenchman among Estonians, Episode 1

My name is Hugues, I am 23 years old, and I come from Le Mans, a French city famous for its car race, the 24 Hours of Le Mans. And less known for its old but wonderful town. Before leaving, I was a journalist in the local press, in Ouest-France, the largest newspaper in France. Every day I wrote political, cultural, judicial articles…It was the end of my contract and I wanted to do something else. Passionate about theater, music, circus and engaged in a house of youth and culture, I wanted to go abroad. And doing a European voluntary service has been important to me for a long time. To say that I had thought of Estonia would be lying. I took the proposal from the House of Europe. This is how I became volunteer in the youth center of Kärdla, Hiiumaa’s capital.

The goal is : 20 estonian words every day !”

As soon as I arrive in Estonia, I have to learn a new language. Unknown. Totally unknown. It does not look like French ! The advantage is that you have to start from the beginning. To question yourself. It is with a certain enthusiasm that I learn Estonian, a language spoken by a million people. I have the goal to leard 20 words every day. And I hope to be able to have a conversation with an Estonian, before the end of my volunteering. The second thing that strikes is the brightness. A natural light that pierces the trees. Then there is the climate. But what an idea to arrive in October! I am quickly made to understand that I missed the most beautiful days of the year. In Estonia, summers are endless, some days culminating in 20 hours of sunshine. But winters are also endless. At the time I write these lines, the sun goes down, it is only 16h.

Estonia, the country of the clean air”

And then, there are the landscapes and the air we breathe. At first, they do not have much in common. In fact, half of the Estonian territory is covered by an endless forest of trees. These endless coniferous forests represent the air we breathe. My conclusion is…The big spaces, that would be Estonia.

My activity at the youth center is to offer activities with young people. I started to teach some young people to do circus, junggle.. And maybe, to reveal some talents…I find that young Estonians are very respectful. The use of “palun” is very common. Wednesday, we went hiking in the forest at night. It was a first for me. And the sky was so clear that you could see the milky way.

These first days have allowed me especially to take my marks. But I have a lot of ideas. I will soon set up a circus workshop, a percussion workshop, (I had to do it last week but there was nobody,) a

French language learning workshop, and a Breton cooking workshop ! I immediately appreciated that I am allowed a lot of freedom.

In summary, after three weeks of Estonian life, I want more. I still have so much to discover from this fabulous country. At first sight, Estonians will not offer you the brightest smile, except Hiiumaa, of course! But once the language barrier has passed, you will find a deeply good people. And to conclude, I was surprised to see that Estonians are waiting for the green light to cross the road. This is not the case at all in France !!

Viva Kärdla, viva Hiiumaa, viva Estonia !!

Hugues, A Frenchman among Estonians, 1st episode

 

Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist.


 

Hiiumaa noorsootöö uuenduslikud mudelid

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Projektid, Teated
featured image

Hiiumaa koostöögrupp, kuhu kuuluvad Emmaste osavald, Käina osavald, Pühalepa osavald, Kõrgessaare osavald ja Kärdla osavald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, milles eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil. Programmi raames läbisid kõik koostöögrupi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud arenguprogrammi, mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi tegevusest “Noorsootöötajate koolituste arendamine”. Programm aitas analüüsida piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati 2 aastane ühine tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Programmi kestvus: november 2018 kuni detsember 2020

Programmi maksumus: 45 000 eurot

Peamised tegevused: olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu.

Tulemus: rohkem Hiiumaa noori on kaasatud noorsootöösse.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

entk logoharidusmin 3lovi est

Uued raamatud spetsialistidele

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Teated

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse metoodiline raamatukogu on täienenud:

Edgar Krull “Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat”

Pedagoogilise psühholoogia käsiraamatu 3. väljaanne on 1. ja 2. väljaande põhjalikult ümbertöötatud ja täiendatud versioon. Käsiraamat pakub olulisimat teavet, mida õpetaja vajab õpilaste arengu ja õppimise ning õppe-kasvatustöö kavandamise ja korraldamise probleemide mõistmiseks. Raamatu teemaarendus hõlmab õpilaste arenguprobleemide ja isiksuseomaduste, olulisemate õpiteooriate ja nende rakenduste, õppe-kasvatustöö kavandamise ja elluviimise ning erivajadustega õpilastega töötamise põhimõtteid eraldi peatükina. Õppe-kasvatustöö kavandamist ja elluviimist on käsitletud õppe-kasvatustöö eesmärgistamise, planeerimise, meetodite valiku, õpioskuste ja õpimotivatsiooni kujundamise, distsipliini kindlustamise ning õpitulemuste väljaselgitamise ja hindamise probleemide analüüsi ning lahenduste otsingutena. Pedagoogiliste probleemide süstemaatiline, terviklik ja teaduskirjandusele toetuv käsitlus ühelt poolt ning teksti liigendus alajaotusteks, detailne sisukord ja aineregister teiselt poolt võimaldavad kasutada teost nii õpikuna kui ka käsiraamatuna õpetajatöös üleskerkivate probleemide mõistmiseks ja lahendamiseks.

Elaine N. Aron “Ülitundlik laps. Kuidas olla oma lastele abiks maailmas, mis kipub neist üle sõitma.”

Mõiste „ülitundlik inimene“ (ingl highly sensitive person) võttis kasutusele doktor Elaine N. Aron. Ülitundlikena sünnib kuni 20 protsenti kõigist inimestest. Selles raamatus keskendub Aron ülitundlikele lastele, kes kogevad kasvades ainulaadseid katsumusi.
Autor kasutab oma psühhoterapeudina töötatud aastate jooksul omandatud kogemusi ja algupärase, laste temperamendile keskenduva uurimistöö tulemusi. Ülitundlikud lapsed on juba sündides kaalutlevad, terava nüansitajuga ja kergesti ummikusse sattuvad. Nende omaduste tõttu võivad neist kujuneda nutikad, kohusetundlikud ja loomingulised, või siis valede kasvatusvõtete ja ebasoodsa koolikeskkonna mõjul hoopis ebaharilikult ujedad või teatraalsed lapsed. Vanemaid ja õpetajaid, kes nende käitumise põhjuseid mõistaksid, on vähe ja seega sildistatakse ülitundlikke lapsi sageli alusetult kas liiga vaoshoitud, kartlikeks, pirtsakateks või koguni probleemseteks lasteks (ning teatud puhkudel saavad nad isegi aktiivsus- ja tähelepanuhäire valediagnoosi). Ülitundlikel lastel, keda kasvatatakse mõistvalt ja hoolivalt, pole probleeme sugugi rohkem kui mittetundlikel lastel ning neist võivad saada õnnelikud, terved ja hästi kohanenud täiskasvanud.
Sellest raamatust leiavad lapsevanemad kasulikke teste ja olukorrakirjeldusi, mis aitavad neil oma ülitundlikku last paremini mõista, ning põhjalikke soovitusi, mis aitavad neil toime tulla ülitundliku lapse kasvatamisega kaasnevate katsumustega.
„Ülitundlik laps“ annab ülevaate erinevate vanuserühmade vajadustest, alustades vastsündinutega ja lõpetades teismelistega. Tegemist on südamliku ja asjakohase teabega, millest on abi lapsevanematel, õpetajatel ja ülitundlikel lastel nende elus. (Apollo)

Anu Sööt “Loovmäng”

Valik mänge ja tegevusi igale vanusele
Raamatusse on koondatud 99 nime-, usaldus-, rüselemis-, koostöö-, julguse proovilepanemise-, jooksu-, kulli-, püüdmis-, tähelepanu-, keskendumis-, nutikuse, mõtte-, äraarvamis-, heli- ja rütmimängu.
Loovus tähendab lahenduse leidmist uues, tundmatus, mittestandardses olukorras. Pannes kokku loovuse ja mängu, saame loovmängu, mis võiks tähendada osalejate vabal tahtel toimuvat tegevust – mängu ning lahenduse leidmist uues, tundmatus olukorras. Mänguolukorrad on alati uued ja peegeldavad reaalset elu.
Miks peaksime mängima loovmängu? Et ennast ja teisi tundma õppida, õppida tundma oma seesmisi ja välimisi piire, õppida suhtlema teiste, meist erinevate inimestega, õppida tundma ümbritsevat. Kes mängu kaasahaaravust ja spontaansust on tundnud, mõistab, et mänguolukorras toimuvad need protsessid vahetult ja varjamatult, justkui „mängeldes”. (Rahva Raamat)

Ross W. Green “Plahvatusohtlik laps. Kuidas mõista ja kasvatada kergesti ärrituvaid ja pidevalt jonnivaid lapsi.”

Karjumine, sõimamine, nutmine, löömine, peksmine, sülitamine ja hammustamine – need on vaid mõned käitumisraskustest, mis ilmnevad lastel, kes ei suuda vastata meie ootustele. Allumatute ning kergesti ärrituvate laste käitumine ajab lapsevanemad sageli pingesse, vihaseks ja segadusse ning ärgitab neid meeleheitlikult vastuseid otsima. Käesoleva raamatu abil aitab dr Ross Greene sul mõista, miks ja millal su laps niimoodi käitub ning kuidas sellega ilma karistamise ja tülitsemiseta edukalt ja inimlikult hakkama saada. Dr Greene’i praktiliste ja asjatundlike nõuannete toel lood oma lapsega uue sideme, mis põhineb suhtlusel ja vastastikusel lugupidamisel. (Apollo)

Kaarel Veskis “Autismi olemus. Neuroloogilise mitmekesisuse kaitseks.”

Kaarel Veskis on õppinud Tartu ülikoolis kirjandust, keeleteadust ja arvutilingvistikat ning töötanud sealsamas ülikoolis aastaid keeletehnoloogia spetsialistina, hetkel töötab Eesti Kirjandusmuuseumis. Tema vabatahtlik töö Eesti Aspergerite Ühingus on viimase paari aasta jooksul hõlmanud autismist ja Aspergeri sündroomist kirjutamist ja rääkimist, aspidest täiskasvanutele tugigruppide korraldamist ning lisaks ka autistidega oma töös kokku puutuvate täiskasvanute ja autistidest lastega vanemate nõustamist nii päriselus kui mitmesuguste elektrooniliste kanalite (foorumid, sotsiaalmeedia, Skype) kaudu. (Pilgrim)

Danielle Graf ja Katja Seide “Väikesed kuradikesed. Rahulikke mooduseid trotsiaegadest ülesaamiseks.”

Laps keeldub magama minemast, viskab selili ja karjub, kui poest kommi ei osteta või saab närvivapustuse, sest söömiseks võetud küpsis läks pooleks? Tuleb tuttav ette? Saksamaa armastatuima lapsevanemate blogi autorid annavad nõu, kuidas säilitada enda närve ja rahustada samas ka last. „Jonnivanus“ on laste kasvatamise juures esimene tõeline väljakutse. Väikesest päikesest saab ühtäkki asju loopiv kuradike, kes viib vanemad ahastuse äärele. Raamatu autorid julgustavad valima klassikalise karmi kasvatuse asemel alternatiivseid lähenemisi. Nad selgitavad, mis toimub jonnifaasis oleva lapse peas ja miks peaksid vanemad seda faasi aktiivselt vastu võtma mitte alla suruma. (Pegasus)

Elkhonon Goldberg “Loovus. Inimaju uuenduste ajastul.”

Mis asi on loovus? Millised ajuprotsessid suunavad seda ja mis on olnud loovuse roll inimese arengus? Kuidas mõjutab kultuur inimese loovust? Tunnustatud neuroteadlase Elkhonon Goldbergi raamat arutleb erinevate teadusavastuste, ajalooliste ning kultuuriliste viidete abil nende intrigeerivate küsimuste üle laiemale lugejaskonnale mõeldud raamatus. (Rahva Raamat)

Erik Larsen “Miljööteraapia laste ja noortega.”

Laste ja noorte eraldamist ja abiasutusse paigutamist peetakse sageli halvaks lahenduseks. Ümberpaigutus ei pruugigi alati olla parim valik, sest selle õnnestumine oleneb mitmest asjaolust ja eriti asutuse töö korraldusest. Miljööteraapiline asutus tagab toetava ja soodsa keskkonna, mis võimaldab alustada puhtalt lehelt.
Raamatu teoreetiline alus on psühhodünaamiline-psühhoanalüütiline arengupsühholoogia ja avatud süsteemide teooria. Raamatu üks põhiteemasid on, kuidas võimaldada positiivset arengut.
Selles raamatus kasutatakse verbi „ravima“, kuid miljööteraapia kontekstis on sel tavapärasest mõnevõrra erinev sisu. Silmas peetakse selliseid ümberkorraldusi keskkonnas, mis võimaldaksid lastel ja noortel muutuda ning areneda, mitte tabletiravi. Miljööteraapia lähtub seisukohast, et kellelgi ei ole võimalik teist inimest terveks teha. Muutuda ja areneda on võimalik ainult iseendal. (Apollo)

Aaro Toomela “Minu Ise areng: inimlapsest Inimeseks”

Autor Aaro Toomela ütleb: “See on raamat inimlapse Minu Ise ehk psüühika arengust. Autorile omaselt osutub näiliselt lihtne lähemal uurimisel mitmekülgseks ja keeruliseks. Arengu mõistmiseks peab näiteks aru saama, mida pidada psüühikaks ja kas inimestel on see kuidagi eriline. Need ja hulk teisi psüühikasse puutuvaid küsimusi ning vastused ei mahtunud ühte raamatusse. Seetõttu on osa selle raamatu mõistmiseks vajalikku kirjas juba minu eelmises raamatus “Kultuur, kõne ja Minu Ise”. Käeolevas raamatus aga saame teada, mis on areng ja mida tähendab arengustaadium. Näeme, mismoodi lapse areng staadiumidesse järjestub. Ajustki on juttu. Teooria järel uurime enam kui tuhandet uuringutulemust ja võime raamatu lõpuks rahuneda – teooria sobib andmetega ja andmed sobivad teooriaga.
Võimalikul lugejal tasub nüüd küsida – Ja mis siis? Siis on see, et raamatu läbilugemise järel olete enda kohta palju asju teada saanud. Sest see raamat on igast Inimesest, kes inimlapsest just selliseks on arenenud, nagu ta praegu on – see raamat on igast selle lugejast.” (Rahva Raamat)

Nicky Hayes “Sotsiaalpsühholoogia alused”

Raamat annab ülevaate sotsiaalpsühholoogia põhiprobleemidest ja -teemadest. Siin on ühendatud sotsiaalpsühholoogia traditsiooniline materjal, nagu kohanemine, hoiakud ja eelarvamused viimastel aastakümnetel esilekerkinud uute vaadetega sotsiaalsele elule. Lisaks leiab lugeja siit ka rea teemasid ja probleeme, mis on üles tõusnud üsna hiljuti. (Apollo)

Lindsey Joiner “Kunstiteraapilised tegevused lastele ja noortele.”

Laste ja noorte nõustamisel ning õpetamisel on väga oluline loovus ja kunstiline eneseväljendus – kunst aitab omandatud teadmisi paremini mõista ning ellu rakendada. Raamatust leiab üle 90 tegevuse, mis aitavad: arendada loovust, eneseväljendust, sallivust, vastutust, optimistlikke mõttemustreid; õpetada sotsiaalseid, toimetuleku- ja suhtlusoskusi; hoida kontrolli all viha ja ärevust ning osata lahendada konflikte ja seada eesmärke. Paljundatavad töölehed võimaldavad tegevusi kiiresti ja vähese ajakuluga ette valmistada ning läbi viia. Kõik tegevused sobivad nii individuaalseks nõustamiseks kui ka grupitööks. (Apollo)

Raamatukogust saab endale sobivaks perioodiks laenutada raamatuid. Astuge läbi!

 

 

Hiiumaa noorte nõustamiskabineti vastuvõtud oktoobris 2018

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Teated
featured image

Esmaspäeviti kell 16.00 – 18.00 (Kärdlas)

Vastuvõtud toimuvad Hiiumaa Haigla Polikliiniku Naistekabinetis (vt asukohta siit).

Võimalusel palume eelnevalt registreerida noortekabinet@hiiuvald.ee (NB! Uus kontakt!)

 

1. oktoober ENA VOLMER (noortenõustaja – naistearst)

8.oktoober ENA VOLMER (noortenõustaja – naistearst)

15.oktoober RIINA TAMM (noortenõustaja – ämmaemand)

Pöörduda saavad nii neiud kui noormehed vanuses kuni 24 eluaastat. Tulla võib üksi või koos kaaslasega. Teenused on TASUTA.

 

Mida noortekabinetis tehakse?

1) Nõustamine tervise ja suhete teemal (nt murdeealise suhted eakaaslaste ja vanematega, enda keha eest hoolitsemine, toimetulek vistrikutega, menstruatsiooniga seotud küsimused, seksuaalvahekord, kaitse soovimatu raseduse ja suguhaiguste eest, abi seksuaalvägivalla korral)

2) Meditsiinilised läbivaatused koos vajalike analüüside ja nõustamisega (nt suguteede põletike tuvastamine ja ravi, suguhaiguste testimine ja ravi, sobivate rasestumsivastaste vahendite valik ja retseptide kirjutamine, raseduse kindlaks määramine)

3) Infovoldikud ja kirjandust seksuaaltervise ja – suhete teemadel, tasuta kondoomid

Vastavalt eelnevale kokkuleppele viivad noortenõustajad läbi ka vestlusringe noortele nii keskuses kohapeal kui koolides.