Hiiumaa Noorsootöö Keskus on partner Eesti ANKi projektis “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning”.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus osaleb koos Sloveenia ja Soome partneritega perioodil 1.02.2015 – 31.01.2017 toimuvas Erasmus+ programmi strateegilises koostööprojektis “Boost your possibilities – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning.” Tegemist on strateegilise partnerluse projektiga, mille eestvedajaks Soome noortekeskuste ühendus (www.snk.fi).

Projekti eesmärgiks on tõsta noortekeskuste valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks, koguda häid praktikaid ja tõendusmaterjali rahvusvahelise noorsootöö mõju kohta nii noorele kui laiemale ühiskonnale.

Projekti raames toimuvad rahvusvahelised töövarjuvisiidid, valmib üle-euroopaline uurimus ning heade praktikate kogumik. Kärdlat külastas töövari Sloveeniast.

Lisainfot projekti kohta: http://www.ank.ee/avaleht/index.php/projektid/201-boost-your-possibilities-youth-centres-for-youth-mobility-and-intercultural-learning

eanklogo