TÖÖTOAD

Hiiumaa Noorsootöö Keskus vahendab ja korraldab koolitusi ja töötubasid nii noortele kui ka täiskasvanutele. Peamisteks koolitusteemadeks on lapse arengu toetamine, noorte teadlikud valikud, vanemahariduse toetamine ja õpetajate ainetundide rikastamine.

Õpetajatele

Hiiumaa Noorsootöö Keskus koostöös Noortespetside võrgustikuga on loonud andmebaasi abiksopetajale.wordpress.com

Leheküljel on kokku koondatud erinevad võimalused, kuidas on võimalik kooli ainetunde rikastada. Sealt leiate info, kes-kus-kuidas on valmis mingil teemal laste ja noortega tegutsema. Andmebaas on mõeldud koolidele – eelkõige õpetajatele – Hiiumaal. Eesmärgiks on mitteformaalse ja formaalse hariduse tihedam ja lihtsam koostöö. See on koht, kus on võimalik saada ülevaade, keda võiks oma ainetundide läbiviimisel kaasata.

Tegemist on Hiiumaa Noortespetside Võrgustiku ühise mõttetöö ja panusega, kuhu kuuluvad noorsootöötajad, huviringide juhendajad, Rajaleidja keskuse spetsialistid, politsei esindajad, Kaitseliidu noortejuhid ja ka õpetajaid. Võrgustiku tööd koordineerib Hiiumaa Noorsootöö Keskus.

Töötubade andmebaas

Töötoad noortele

Sotsiaalsete oskuste arendamine

Teemadeks: suhtlemine, konfliktide lahendamine, eneseväljendamine, enesehinnang, mina ja teised (suhted grupis, kiusamine, sõbrad), koostöö.

Sõltuvused ja narkootilised ained

Teemadeks: psühhoaktiivsed ained ja nende mõju, sõltuvuse kujunemine, grupisurve ja suhted, pikaajaline mõju ja tuleviku väljavaated.

Suhted ja seksuaalsus

Teemadeks: missugused on suhted, mis on seksuaalsus, turvaline seksuaalkäitumine (kaitsevahendid, suguhaigused), ohud seksuaalsuhetes (partnerite surve, psühhoaktiivsed ained).

Vaimne tervis ja varane märkamine

Teemadeks: vägivald, suitsiid, depressioon – mis need on ja mis võivad olla nende põhjused; kuidas neid ära tunda; mida teha, kui Sina ise või sõber vajab abi.

 

Meetod: töötoad toimuvad mitteformaalse õppe meetodil ehk noored on aktiivselt tegevustesse kaasatud – kasutatakse grupitöid, arutelusid, rollimänge, loovteraapia lähenemist jms. Töötoad sobivad inimeseõpetuse tundide täiendamiseks ja klassijuhataja tundidesse.

Sihtgrupp: töötubasid võib tellida eraldiseisvalt või tsüklitena, kus samal teemal võiks kohtuda vähemalt kaks korda. Töötubasid võib kohandada erinevas vanuses noortele. Töötoas võiks osaleda korraga 10-15 samaealist noort.

Kestvus: ühe kohtumise kestvus 90 minutit

Läbiviija: töötubasid viib läbi psühholoog-noortenõustaja

Hind: ühe 90 minutilise töötoa hind on arve alusel 40 euri, millele lisandub vajadusel transpordikulu.

Hiiu valla hallatavad asutused saavad töötubasid tasuta tellida.

Kontakt: merle.salusoo@hiiuvald.ee, tel. 462 2541, mob. 529 1719

 

Töötoad toimuvad kokkuleppel tellijaga kas Hiiumaa Noorsootöö Keskuse II korrusel või keskusest väljaspool

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse aadress: Uus 4/5, 92413, vallasisene linn Kärdla, Hiiu vald, Hiiumaa

Avatud E – R kell 9.00 – 15.00, II korrusel