Hiiumaa noortespetside võrgustikku kuuluvad eri valdkondade asjatundjad. Siin saavad kokku noorsootöös tegutsevad ja noorsootöö eest vastutavad spetsialistid.

Võrgustiku töö otsene eesmärk on aidata ja toetada spetsialiste, jagada kogemusi ja teadmisi, otsida uusi ressursse ning võimalusi, kuidas noorsootöö valdkonnas paremini, edukamalt ja tõhusamalt toimetada. Võrgustik tegutseb võrdsuse ja kovisiooni põhimõttel. Kõik kuulatakse ära, arutatakse läbi edulood ja valukohad, head ettepanekud, leitakse probleemidele lahendus või saadakse teadmine, kuidas parimal viisil soovitud lahenduseni jõuda.

Koostöö tegemise viis, aeg ja koht

Saame kokku üks kord kuus, kohtumine on kokku lepitud iga kuu kolmanda nädala kolmapäevaks. Koosoleku alguse aeg on kell 10. Koht lepitakse kokku eelmisel koosolekul. Koosoleku teema selgitatakse võrgustiku liikmete ettepanekute alusel, valides kõige aktuaalsema, kriitilisema küsimuse või teema.

Iga kuu teise nädala teisipäeval toimub võrgustiku liikmetele kovisioon 10:00-12:00. Koht lepitakse kokku eelmisel kovisioonil ning teema valitakse lähtuvalt võrgustiku liikmete vajadustele.

Kord nädalas, teisipäeviti saavad noortespetside võrgustiku liikmed oma meilile infokirja, mis sisaldab rahvusvahelisi pakkumisi, infot taotluste, koolituste, seminaride ja teiste noori ning noorsootöötajaid puudutavate uudiste ja pakkumiste kohta. Infokirja saavad ka Hiiumaa Noortekogu Ankur liikmed.

Suhtlemiseks on meil meililist. Listiga liitumise vajadusel palume saata sooviavaldus koos selgitusega e-posti aadressil kristel.pisa@hiiumaa.ee

Võrgustikuliikmed (seisuga jaanuar 2018)

Emmaste Vaba Aja Keskus

Emmaste Põhikool

Hiiumaa Mudeliklubi

Käina Huvi- ja Kultuurikeskus

Käina Kool

Hiiumaa Rajaleidja

Hiiumaa Noorsootöö Keskus

Kärdla Põhikool

Hiiumaa Gümnaasium

Politsei- ja Piirivalveameti Kärdla jaoskond

Kaitseliit Hiiumaa malevkond

Pühalepa valla Kultuuri- ja Noortekeskus

MTÜ Noortekogu ANKUR

Hiiumaa Arenduskeskus Tuuru

Noortespetside võrgustiku tagasiside küsitluste kokkuvõtted

jaanuar 2019 (periood aasta 2018)

jaanuar 2018 (periood aasta 2017)

jaanuar 2017 (periood aasta 2016)

jaanuar 2016 (periood aasta 2015)

Olulisemad algatused ja projektid

Projekt „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“ 2016-2017
MTÜ Hiiumaa Lastekaitse Ühing koostöös Hiiumaa Noorsootöö Keskuse, Politsei- ja Piirivalveametiga, Hiiumaa Rajaleidja Keskuse ja Hiiu Maavalitsusega on läbi viimas projekti „Kas on vahet, mida me räägime ja teeme?“.
Projekt keskendub narkootikumide (sh alkohol ja tubakas) tarvitamise ennetamisele noorte seas ning kaasab selleks lapsevanemad, noortega töötavad spetsialistid (pedagoogid, noorsootöötajad jt) ja noored vanuses 16-19 aastat.
Projekti üldiseks eesmärgiks on suurendada kogukonna märkamisvõimet ja teadlikkust psühhoaktiivsete ainete (sh alkohol, tubakas, narkootilised ained) tarvitamisest noorte hulgas ning arendada noorte sotsiaalseid oskuseid.

Hiiumaa noorsootöötajate „Efektiivne noorsootöö maal ja linnas“. 2015

Projekti eesmärk oli edendada efektiivset noorsootööd maapiirkondades arendades riskikäitumise ennetamise alaseid teadmisi ja oskuseid. Selleks korraldati muuhulgas õppevisiit Oslosse, et tutvuda sealsete meetodite ja tegevustega, mis on toonud väga häid tulemusi antisotsiaalse käitumise ennetamisel ja alaealiste õigusrikkumiste ärahoidmisel.

Tegevuste käigus arutleti üheskoos, missugused on erinevused nende meetodite rakendamisel maapiirkondades ning leiti viisid, kuidas sarnaseid programme kõige efektiivsemalt hõredalt asustatud aladel saaks rakendada. Projekti välispartneriks oli organisatsioon SaLTo Alna (Oslo linnaosa, Alna rajoon) ning Hiiumaalt oli kaasatud Emmaste Avatud Noortekeskus, Käina Huvi- ja Kultuurikeskus, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuur.

Projekti toetab Erasmus+: Euroopa Noored programm.