Nõustamisteenistuses pakutavad teenused:

  • Psühholoogiline nõustamine
  • Noorteinfo
  • Euroopa Vabatahtliku Teenistus
  • Noortekabinet ehk noorte suhete- ja tervise nõustamine
  • Koolitused noortele, lapsevanematele ja spetsialistidele