HIIUMAA NOORTE TUGILA

Hiiumaa Noorte Tugila avati 01.11.2015 Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juurde. Noorte Tugila on mõeldud 15-26 aastastele noortele, kes hetkel ei õpi ega tööta ning sooviksid saada tuge uue väljundi leidmiseks – tööelu alustamiseks/jätkamiseks, avastada end läbi vabatahtlikku tegevuse (EVT – Euroopa Vabatahtlik Teenistus) või jätkata haridusteed.

Noorsootöötaja saab sul aidata:
•analüüsida oma vajadusi, et teada, milline tegevus võiks sind huvitada;
•enda andeid avastada ja saada uusi kogemusi;
•leida sinule sobiva õpikeskkonna;
•sul näha tänast olukorda ja vajadusi, et saaksid ise teha sulle sobiva valiku kas hariduses või tööturul jätkamiseks!

Tugila on osa Euroopa Liidu algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on ühiskondlikult nõrgemas positsioonil olevate noorte võimalikult kiire tööleaitamine. Tugila teeb tihedalt koostööd erinevate kohalike ja üleriigiliste asutuste ning organisatsioonidega. Noorsootöötaja saab noort aidata nii kontaktide leidmisel kui loomisel.

Noorte tugila veebileht asub www.tugila.ee

Hiiumaa Noorte Tugila spetsialist on Kaie Pranno, kaie.pranno@hiiumaa.ee ning igapäevaselt olemas Hiiumaa Noorsootöö Keskuse kabinetis, Uus tn 4/5 Kärdla.
Tugilaga saab ühendust võtta kas e-posti, kirja või telefoni teel või Facebookis.
“Tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames”.Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.
 entk logo haridusmin 3lovi est