Hiiumaa Noorsootöö Keskus pakub Hiiumaa vallas:

 • Avatud noorsootööd Kärdla ja Kõrgessaare noortemajades
 • Nõustamisteenistuses
  • nõustamist
  • noorteinfo teenuseid
  • Euroopa Vabatahtliku Teenistust
  • Noortekabineti teenuseid (noorte suhete- ja tervise nõustamine)
  • Noorte Tugila
  • Erialast kirjandust spetsialistidele ja noortele
 • Rahvusvahelise noorsootöö võimalusi (noortevahetusi, õpiränded)
 • Hiiumaa valla noortevolikogu mentorlus
 • Maakondliku noorsootöötajate võrgustiku eestvedamine

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogu

Vastavalt Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärusele moodustab Hiiumaa vallavalitsus juhataja ettepanekul 8-liikmelise nõukogu, et tagada keskuse tööks vajalike tingimuste loomine, tegevuste ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse nõukogu pädevus:

Noorsootöö keskuse tegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle kohta ettepanekute tegemine;
Ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja juhatajale töö paremaks planeerimiseks ja korraldamiseks;
Noorsootöö keskuse põhimääruse ja arengukava kooskõlastamine;
Noorsootöö keskuse tegevuse aastaaruande ja eelarveprojekti kooskõlastamine;
Noorsootöö keskuse struktuuri ja koosseisude kooskõlastamine;
Muude oluliste küsimuste arutamine ja vastavate ettepanekute tegemine juhatajale.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse dokumendid ja logod:

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Hiiumaa Noorteuuring 2015

Hiiumaa Noortespetside võrgustiku uuringu kokkuvõte 2015

Hiiu valla rahuloluküsitluse kokkuvõte 2016

Hiiumaa Noortespetside võrgustiku uuringu kokkuvõte 2016

 

Ajalugu

Alates 1. jaanuarist 2015 liideti Hiiumaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskusele HUPS, Kärdla Avatud Noortekeskus ja Kõrgessaare Vaba Aja Keskuse noorsootöö valdkond ning asutus sai uue nime – HIIUMAA NOORSOOTÖÖ KESKUS

Hiiumaa Noorsootöö Keskus on Hiiumaa Vallavalitsuse hallatav asutus, mis korraldab Kärdla ja Kõrgessaare  osavalla noorsootööd, algatab ja viib ellu maakondlikke tegevusi ja on maakondliku noorsootöötajate võrgustiku eestvedaja.

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse põhimäärus on kättesaadav aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/428112014024

Hiiumaa Noorsootöö Keskuse tegevuskohad on:
Nõustamisteenistus – Uus 4/5, Kärdla;
Kärdla noortemaja – Kõrgessaare mnt 2, Kärdla;
Kõrgessaare noortemaja – Tööstuse tee 16a, Kõrgessaare.
Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhataja on Merle Salusoo.

Kõrgessaare Vaba Aja Keskus hakkas noorsootöö teenust Kõrgessaare piirkonnas pakkuma alates 11.08.2006. Sellest ajast peale on noortekeskus tegutsenud Kõrgessaares, Tööstuse tee 16a, ajaloolises Valitsejamajas.  Jaanuarist 2015 kannab maja nime Kõrgessaare noortemaja ja kuulub Hiiumaa Noorsootöö Keskuse juhtimise alla.