NOORSOOTÖÖ SPETSIALISTI KONKURSS (AJUTISELT ÄRAOLEVA TÖÖTAJA ASENDAMISEKS)

Kärdla noortemaja, kärdla uudised, Kõrgessaare noortemaja, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Nõustamisteenistus, Teated
featured image

NOORSOOTÖÖ SPETSIALISTI KONKURSS

Hiiumaa Noorsootöö Keskus otsib Kärdla noortemajja noorsootöö spetsialisti (ajutiselt äraoleva töötaja asendajana). Kärdla noortemaja järgib avatud noorsootöö põhimõtet ning tema eesmärgiks on arendada ning toetada noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamist.

Ametikoha eesmärk on luua eeldused ja toetada noortekeskuses kui mitteformaalse õppimise keskkonnas piirkonna noorte kujunemist hästi toimetulevateks ühiskonnaliikmeteks ning Kärdla noortemaja haldamine.

TÖÖ KIRJELDUS

– planeerida, sisustada ning läbi viia noortele mõeldud tegevusi (üritused, töötoad, väljasõidud);
– otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja vahendeid nii kohalikest-, riigi-, kui ka rahvusvahelistest programmidest ja projektidest;

– arendada piirkonna noorsootööd Hiiumaa Noorsootöö Keskuse meeskonnaga;

– osaleda laste- ja noortelaagrite või malevate korraldamises;

– noortega suhtlemine ning neile isiklikuks ja sotsiaalseks arenguks soodsa arengukeskkonna loomine;
– osalemine noortemaja tegevuskava ja Hiiumaa Noorsootöö Keskuse arengukava koostamisel;

OOTUSED KANDIDAADILE:

– vähemalt keskharidus, kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal;

– valmisolekut töötamiseks õhtustel aegadel (kuni kell 20.00), vahel ka nädalavahetustel;

– loov mõtlemine ning tegutsemine;

– vähemalt ühe võõrkeele valdamine kesktasemel;

– noorsootöö- ja lastekaitse seaduse tundmine;

– väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning hea pingetaluvus;

– arvutioskus: Windows-keskkond, oskus töötada internetis;

Kasuks tuleb:

– varasem töökogemus noortega;
– kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus;
– kasuks tuleb autojuhilubade omamine ja isikliku auto kasutamise võimalus;

– kasuks tulevad järgmised isikuomadused- kohusetundlikkus, hea kohanemisvõime, paindlikkus, tasakaalukus, ausus ja usaldusväärsus, täpsus, lojaalsus.

ASUTUS PAKUB:

– erialaseid täiendkoolitusi vastavalt asutuse võimalustele;
– sõbralikku ja toetavat meeskonda arenevas organisatsioonis;
– võimalust end arendada noorsootöö valdkonnas;
– 35 päeva puhkust aastas;

Tööle asumine: september 2019
Tööaeg: Täistööaeg
Asukoht: Kõrgessaare mnt.2, Kärdla, Hiiumaa

Kandideerimiseks ootame CV-d ja motivatsioonikirja aadressile merle.salusoo@hiiumaa.ee hiljemalt 26. augustiks 2019.a.

Lisainfo:

Merle Salusoo

merle.salusoo@hiiumaa.ee

51987211