KOHAD ON TÄIS! ALGAS REGISTREERIMINE ÕPILASMALEVASSE

Kärdla noortemaja, kärdla uudised, Kõrgessaare noortemaja, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Nõustamisteenistus, Projektid, Teated, Teenused
featured image

Hiiumaa õpilasmalev toimub 25. juunist- 01. juulini. Registreerimine kestab kuni 01. juunini 2019. Hilisemaid avaldusi vastu ei võeta!

NB! Malevas osalemiseks peab noorel olemas olema kasutuskõlblik jalgratas ning kiiver, sest tööle ning majutuskohta sõidetakse jalgratastega.
K

Kes on malevlane?

Malevasse ootame 13-17 aastaseid aktiivseid ja teotahtelisi noori, kes on valmis tegema tööd ning soovivad osa oma suvest veeta uute inimestega saades uusi kogemusi. Malevlane on aktiivse ellusuhtumisega, töökas, lõbus, abivalmis ja initsiatiivikas. Sel aastal võtame malevasse kuni 20 noort.
T

Tööle saamine

Veendu, et malev on Sinu jaoks parim suve veetmise viis ning Sinust tõotab tulla töökas ja lõbus malevlane. Enne malevasse registreerumist mõtle hoolikalt läbi, et oled kogu maleva toimumise vältel vaba ja saad kõikidest oma rühma tegevustest osa võtta. Töömalevasse registreerimiseks saada allkirjastatud avaldus (LAE ALLA BLANKETT) ja lühike motivatsioonikiri e-posti aadressile vivian.tulp@hiiumaa.ee. Motivatsioonikirjas vasta küsimustele: Miks just mina peaksin malevasse saama? Mida ootan malevalt? Millised on minu varasemad töökogemused? Mis mind motiveerib tööd tegema?
Kui registreerimine on lõppenud (01.juuni), võtab sinuga ühendust rühmajuht ning lepib kokku töövestluse aja. Töövestlusele kutsume Sind seetõttu, et saaksime üksteisega tuttavaks, kuulata Sinu ootusi maleva suhtes ja jagada enda omi. Varu vestluseks 10-15 minutit, võta kaasa hea tuju!  Kui kõik soovijad on töövestlusel käinud, alustame rühma komplekteerimisega. Teate, kas oled saanud malevasse saadame Sulle meili peale. Ole kindel, et registreerimisvormil esitatud andmed on korrektsed.

Tööaeg

Maleva-aja sisse kuuluvad nii töö tegemine kui ka ühistegevused. Malevarühm töötab 6 tundi päevas viiel päeval. Malev kestab ühe nädala 25. juunist- 01. juulini. Malev on ööbimisega. Enne malevasse registreerumist veendu, et oled kogu maleva toimumise vältel vaba ja saad kõikidest oma rühma tegevustest osa võtta.
T

Töö ja töötasu

Malevas tehtavad tööd on väga erinevad ja varieeruvad vastavalt töökohale. Mõtle sellele, kas oled valmis 6 tundi päevas tegema usinalt tööd. Malevarühma tulles võtad endale kohustuse Sulle antud töö korrektselt täita. Tehtud töö eest tasutakse Sulle töötasu vastavalt töökohale vähemalt miinimum tunnipalga ulatuses (3,21€/h).
Ü

Ühistegevused

Peale 6 tunnist tööpäeva on malevarühma aeg sisustatud põnevate ühistegevustega, võimalusel toimuvad ka erinevad väljasõidud. Ühistegevusi korraldavad Sinu maleva rühmajuhid. Ole aktiivne kaasa rääkima, mida teha soovid. Rühmajuhtidel on kindlasti hea meel, kui initsiatiivi näitad. Seeläbi aitad kaasa kogu rühma vahvale malevasuvele.
Lisainformatsiooni saab küsida telefonil 53032941 või e-postilt vivian.tulp@hiiumaa.ee