KOLM KOV KOOSTÖÖGRUPPI ALUSTASID NOORTE KAASAMISEKS DIGILAHENDUSE LOOMIST

kärdla uudised, kõrgessaare uudised, nõustamine uudised, Projektid, Teated
featured image

Hiiumaa koostöögrupp, kuhu kuuluvad Emmaste osavald, Käina osavald, Pühalepa osavald, Kõrgessaare osavald ja Kärdla osavald, osaleb KOV koostöögruppide tegevussuunas, mille eesmärgiks on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.

Reedel, 8.veebruaril kohtusid Saaremaal kolme piirkonna koostöögruppide esindajad. Hiiumaa, Harjumaa ning Saare- ja Muhumaa noorsootöötajad alustasid ühiselt noorsootöös innovaatilise mudeli arendamist, panid paika ühise tegevuskava käesolevaks aastaks.

Loodavas digilahenduses on kogu info koondatud piirkonna põhiselt ühisesse veebikeskkonda. Info on noortele lihtsasti kättesaadav ehk ühe kliki kaugusel ning aktraktiivne. Fookus on eelkõige sündmuste ja ürituste kuvamisel, mis on vastavuses noorte vajaduste ja huvidega.

Loodav veebikeskkond on rakendatav, kui info on pidevalt uuenev ehk igas piirkonnas koolitatakse välja noorsootöötaja, kes vastutab info sisestamise eest. Samuti on igas piirkonnas noorteportaali haldajad ehk noored, kes saavad vastava koolituse ning võimaluse teha huvipakkuvat tööd tuleviku ametis. Lisaks kodulehele, luuakse veebikeskkonna baasil ka noorte infoäpp ning chatbot.

Tegevuste elluviimist toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus. Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.