HIIU VALLA NOORTEVOLIKOGU

Hiiu valla noortevolikogu põhimäärus võeti vastu 29.august 2016

Noortevolikogu tööd juhib volikogu esimees Robin Niidas.

Noortevolikogu mentor on Hiiumaa Noorsootöö Keskus.

HIIU VALLA NOORTEVOLIKOGU PÕHIMÄÄRUS